strona główna » Polityka prywatno?ci
Polityka prywatno?ci:

Definicje:

  1. Klient – osoba lub firma korzystaj?ca z serwisu PolCRA.com,
  2. Administrator – osoba lub firma zarz?dzaj?ca danymi w serwisie PolCRA.com
  3. Rejestruj?cy – osoba lub firma wype?niaj?ca dane wymagane w formularzach rejestracyjnych serwisu PolCRA.com

 

Administrator danych osobowych

Informacje dotycz?ce danych osobowych Klientów PolCRA.com s? kontrolowane i wykorzystywane wy??cznie przez firm? CRDE Sp.J. z siedzib? w Legionowie przy ulicy Senatorskiej 6F.

Przechowywane informacje i sposób ich u?ycia?

Formularze rejestracyjne serwisu PolCRA.com wymagaj? podania danych specyficznych dla oferowanej us?ugi. Dane te pomagaj? w skierowaniu  oferty Rejestruj?cego do odpowiedniego odbiorcy.

 
Ochrona danych osobowych Klientów serwisu PolCRA.com.

Dane osobowe przechowywane s? zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Do danych osobowych maj? dost?p tylko wybrane osoby obs?uguj?ce serwis PolCRA.com..

Udost?pnianie danych osobowych Klientów osobom lub podmiotom trzecim?

Dane osobowe gromadzone przez serwis PolCRA.com wykorzystywane s? jedynie w celach okre?lonych w poszczególnych ?wiadczonych us?ugach. Serwis PolCRA.com gromadzi statystyki i badania dotycz?ce poszczególnych podstron serwisu. Mog? by? one u?ywane i wymieniane z podmiotami trzecimi. Jednak ?adne z tych statystyk nie zawieraj? jakichkolwiek danych osobowych Klientów.

Wyra?enie zgody

U?ytkownik proszony jest o wyra?enie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) i ma mo?liwo?? ich zmiany w ka?dej chwili poprzez kontakt z Administratorem.


Je?li masz jakie? pytania lub uwagi, napisz do nas: polcra@polcra.com

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA