strona główna » lista artykułów


ICH GCP - Dobra Praktyka Kliniczna
Dobra Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice) jest mi?dzynarodowym standardem etycznym, medycznym i naukowym w zakresie planowania, prowadzenia i...
 


Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli bada? klinicznych w
Dz.U.04.185.1918 ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)   z dnia 6 sierpnia 2004 r.   w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli bada?...
 


USTAWA z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne tekst jednolity
USTAWA z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( z uwzgl?dnieniem zmian zawartych w USTAWIE z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy...
 


USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrze?nia...
 


Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Tekst ujednolicony USTAWY z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (1997 r. Dz. U. Nr 28, poz. 152) Rozdzia? 1 Przepisy...
 


Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymaga? GMP
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymaga? Dobrej Praktyki WytwarzaniaROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 grudnia...
 


Rozporz?dzenie w sprawie sposobu prowadzenia bada? klinicznych z udzia?em ma?oletnich
               ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)                     ...
 


Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymaga? GVP
...
 


Rozporz?dzenie MZ z dnia 7 lutego 2005 r. ws CEBK preparatów weterynaryjnych
ROZPORZ?DZENIEMINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Bada? Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych...
 


ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dn 7 kwietnia 2005 r. ws trybu i zakresu prowadzenia kontroli bada
ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli bada? klinicznych ...
 

«   1 2   »

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA