strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
23-09-2008  Badanie sugeruje, ?e istnieje kilka czynników które hamuj? udzia? pacjentek z rakiem piersi w badaniach klinicznych

    Wed?ug badania opublikowanego w "Journal of Clinical Oncology", jedynie 10 procent pacjentek z rakiem piersi, spe?niaj?cych kryteria udzia?u w badaniach klinicznych, jest do nich rekrutowana.

 Badacze skierowali pytania do szpitali w kanadyjskiej prowincji Ontario z pro?b? o informacj? na temat bada? klinicznych raka piersi prowadzonych w latach 1997-2000. Badacze stwierdzili, ?e 68 procent pacjentek by?o diagnozowanych w szpitalach, w których prowadzono przynajmniej jedno aktywne badanie raka piersi w stadium bez prze?utów. Po?ród tych szpitali, 33 procent mia?o równie? aktywne badania w stadium z prze?utami. Wobec tego ustalono, ?e 30 procent pacjentek by?o diagnozowanych w szpitalach, w których nie toczy?y si? badania kliniczne. Ustalono, ?e barier? udzia?u w badaniach by?y: badania z placebo, d?ugi okres rekrutacji oraz stadium choroby z prze?utami. Wniosek z badania jest taki, ?e konieczne jest wprowadzenie u?atwie? w implementacji, zwi?kszenie ?wiadomo?ci i dost?pu do bada? klinicznych aby znacz?co poprawi? rekrutacj? do tych?e bada?.

 

?ród?o: MedWire


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA