strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
17-09-2008  Zarz?dzenie Europejskiego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci w sprawie importu równoleg?ego

  Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci  wtorkowym wyrokiem okre?li?, ?e Europejscy wytwórcy leków mag? ogranicza? ale nie zablokowa? dostawy leków do firm kupuj?cych leki na ta?szych rynkach a nast?pnie sprzedaj?cych je w krajach gdzie ceny s? wy?sze.

 

?ród?o: The Wall Street Journal


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA