strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
23-02-2008  Kolejne dwa patenty przyznane Adamedowi przez Ameryka?ski Urz?d Patentowy

Ameryka?ski Urz?d Patentowy (amer. United States Patent and Trademark Office), udzieli? kolejnych dwóch patentów na nowe zwi?zki wyselekcjonowane w naszych laboratoriach. Patenty zosta?y opublikowane pod numerami 7312338 oraz 7309791.

Patentami zosta?y obj?te kolejne grupy zwi?zków, które da?y bardzo obiecuj?ce rezultaty w badaniach nad polskim lekiem innowacyjnym na cukrzyc? typu 2, opieraj?cym si? na mechanizmie oddzia?ywania poprzez receptory j?drowe PPARγ.

Badania nad innowacyjnym lekiem prowadzone s? w ramach Konsorcjum Naukowego PPAR którego koordynatorem jest Adamed, a cz?onkami wiod?ce krajowe jednostki naukowe: Uniwersytet Jagiello?ski, Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Medyczna w Gda?sku.

Warto doda?, ?e co roku do Ameryka?skiego Urz?du Patentowego zg?aszanych jest oko?o 200 tysi?cy wynalazków, z czego tylko kilka to patenty przyznane dla Polski. Adamed znajduje si? gronie tych nielicznych, których osi?gni?cia badawcze znajduj? uznanie tak?e w Ameryce.

?ród?o: ADAMED

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA