strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
20-08-2008  Bristol-Myers Squibb zap?aci 30 milionów USD za zakup praw do innowacyjnej terapii leczenia raka krwi

  Bristol-Myers Squibb zap?aci 30 milionów USD za zakup praw do innowacyjnej terapii leczenia raka krwi od firmy PDL BioPharma Inc. Leczenie, elotuzumabem, jest powi?zane z proteinami wyst?puj?cymi z rakiem krwi, umo?liwiaj?c systemowi immonologicznemu zabijanie komórek nowotworowych zajmuj?cych miejsce komórek zdrowych.

    Elotuzamab jest "obecnie w fazie wst?pnych testów".

 

 

?ród?o: Associated Press 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA