strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
31-07-2008  Dokumenty s?dowe wskazuj? na instruowanie dzia?ów sprzeda?y Eli Lilly aby bagatelizowa? niebezpiecze?stwa stosowania leku Zyprexa

    Akta s?dowe z procesu wytoczonego na Alasce wskazuj? na to, ?e Eli Lilly & Co. szkoli?o reprezentatów medycznych aby bagatelizowali niebezpiecze?stwo zwi?zane ze stosowaniem leku Zyprexa(olanzapina) i zach?cali lekarzy do przepisywania specyfiku poza zaaprobowanymi wskazaniami w schizofrenii i zaburzeniach dwubiegunowych. W dokumentach, firma wskazywa?a na to, ?e by? "logiczny zwi?zek pomi?dzy wzrostem wagi a cukrzyc?", dodaj?c jednocze?nie "...jeste?my przekonani, ?e jest konieczne os?abienie tego zwi?zku aby zneutralizowa? kwestie zwi?zane z cukrzyc?/hiperglikemi?...."

 

?dród?o: Bloomberg 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA