strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
22-07-2008  FDA b?dzie mia?o zagraniczne biura do ko?ca 2009 roku.

    Aby zwi?kszy? bezpiecze?stwo FDA chce rozmie?ci? swoich pracowników w czterech regionach ?wiata do ko?ca roku 2009.

    FDA b?dzie mia?a biura w Chinach, Indiach, Europie i Ameryce ?aci?skiej, powiedzia? Murray Lumpkin, Komisarz FDA ds Mi?dzynarodowych i Programów Specjalnych. W pó?niejszym czasie Regulator b?dzie równie? obecny na ?rodkowym Wschodzie.[...]

 

?ród?o: Bloomberg 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA