strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
07-07-2008  ?wiatowy wzrost fa?szerstw leków

Na ?wiecie wzrasta ilo?? podrabianych leków, przest?pcy wykorzytuj?  rosn?ce zapotrzebowanie na niedrogie medykamenty w?ród u?ytkowników Internetu.

    Wed?ug Vienna - Ameryka?skiego Instytutu Bezpiecze?stwa Farmaceutycznego, mieszcz?cego si? w stanie Virginia "Przej?cia fa?szywych leków wzros?o o 24 procent, do 1513 przypadków w 2007 roku, za? nielegalne wersje 403 produktów zosta?y skonfiskowane w 99 krajach". Thomas Kubic, (Executive Director) Instytutu, powiedzia?, ?e "przez ostatnie 6 lat, byli?my ?wiadkami dwucyfrowego wzrostu konfiskaty sfa?szowanych leków na ca?ym ?wiecie". Podróbki a? 19 z 25 najlepiej sprzedaj?cych si? medykamentów znajdowa?y si? w gronie przej?tych przez agencje bezpiecze?stwa, urz?dy celne i policj? produktów.

 

?ród?o: Bloomberg 


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA