strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
30-06-2008  Business: Z ko?cem pa?dzernika wygasa umowa mi?dzy GlaxoSmithKline i Exelixis

Firma Biofarmaceutyczna Exelixis og?osi?a w pi?tek , ?e zgodnie z zapisami z ko?cem pa?dziernika wygasa jej 6-cio letnia umowa z GlaxoSmithKline dotycz?ca rozwoju nowego produktu.

Zgodnie z zapisami umowy Glaxo posiada prawa do wyboru dwóch komponentów Exelixis przeznaczonych do dalszego rozwoju. Brytyjski wytwórca leków jak na rzie wybra? jednego kandydata, ?redniozaawansowany lek do leczenia ró?nego rodzaju nowotworów.

 

?ród?o: AP 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA