strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
27-06-2008  Panel EMEA rekomenduje transfuzj? krwi nie podawanie leków zawieraj?cych erytropoetyn?

Europejski regulator zwróci? wi?ksz? uwag? na leki anty-anemii u?ywane w leczeniu chorych na raka pacjentów, powielaj?c w ten sposób wysi?ki USA w finansowej walce z wytwórcami takich leków.

    Po przeanalizowaniu "nowych danych klinicznych, EMEA w czwartek zarekomendowa?a transfuzj? krwi nie podawanie leków zawieraj?cych erytropoetyn? takich jak Aranesp Amgena oraz Procrit - Johnson&Johnson -- sprzedawany w Europie jako Eprex, twierdz?c, ?e ryzyko post?pu choroby nowotworowej i ?mierci przewa?a nad korzy?ciami u pacjentów z rokowaniem stosunkowo d?ugiego ?ycia. Nowa rekomendacja nie jest wi???ca, chocia? regulator Europejski tradycyjnie stosuje si? do zalece? komisji. Zespó? doda?,  ?e o?wiadczenie nie dotyczy pacjentów z przewlek?? niewydolno?ci? nerek.

 

?ród?o: The Wall Street Journal


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA