strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
19-06-2008  Sanofi sk?ada ofert? na Zentiv?

Francuska firma Farmaceutyczna Sanofi-Aventis S.A. o?wiadczy?a, ?e zamierza zaoferowa? 1,24 miliarda EUR za 75,1% udzia?ów w Czeskim wytwórcy leków generycznych - firmie Zentiva NV.

Przej?cie pe?nej kontroli nad Zentiv? umocni pozycj? Sanofi na rynku leków generycznych, który rozwija sie w szybszym tempie ni? rynek leków oryginalnych jako, ?e rz?dy wielu krajów, ubezpieczyciele jak równie? inni nabywcy leków zwi?kszaj? swoje zainteresowanie ta?szymi generykami w celu obni?enia wydatków.

 

?ród?o: The Wall Street Journal 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA