strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
13-06-2008  FDA i EMEA ustalaj? wspóln? polityk? lekow?

Ameryka?ska FDA i Eropejska EMEA ujawni?y plany wspólnych prac nad ocen? bezpiecze?stwa nowych leków.

W pierwszych pracach nad umo?liwieniem sk?adania jednej aplikacji do dwóch  agend, organizacje te pracowa?y wspólnie aby umo?liwi? wytwórcom leków przedstawienie rezultatów siedmiu nowych testów oceniaj?cych niewydolno?? nerek podczas testów nowych leków ze zwierz?tami.

 

Ten projekt jest pierwszym, w którym wytwórcy leków proponuj? i oceniaj? nowe testy bezpiecze?stwa a nast?pnie prezentuj? wyniki wspólnie do FDA i EMEA.

 

?ród?o: upi.com 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA