strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
29-05-2008  Polskie zamienniki zagranicznych leków b?d? du?o ta?sze

Polskie firmy farmaceutyczne inwestuj? dzi? miliardy z?otych w opracowanie ta?szych zamienników drogich leków zagranicznych. Najbardziej sensacyjnie zapowiada si? wprowadzenie na rynek ta?szych nowoczesnych leków na raka. Ale jeszcze w tym roku pojawi si? kilka innych polskich medykamentów - zapowiada "Polska".


Na uko?czeniu s? ju? prace nad atorvasterolem, czyli lekiem obni?aj?cym poziom cholesterolu we krwi, oraz debretinem, czyli preparatem stosowanym w leczeniu tzw. zespo?u jelita dra?liwego. B?d? o po?ow? ta?sze ni? zagraniczne specyfiki, które kosztuj? dzi? odpowiednio 118 z? i 20 z?.

if (NJB('srodtekst') && typeof isSrd05=='undefined'){document.getElementById('rekSrd05').style.display='block';var isSrd05=true;} W ci?gu dwóch, czterech lat ta?sze preparaty chc? wprowadzi? Bioton, Mabion, Celon Pharma, Adamed i Polpharma. B?d? to polskie leki na nadci?nienie t?tnicze, alergi?, a tak?e na stwardnienie rozsiane.

Najwi?kszym wydarzeniem b?dzie opracowanie polskich leków na raka. Pracuje nad nimi kilka firm, w?ród nich Mabion, spó?ka utworzona przez cztery mniej znane firmy farmaceutyczne. Leki na raka piersi i ch?onniaka pojawi? si? dopiero w 2011-2012 roku. Tyle trwa ca?y proces tworzenia leku, pocz?wszy od koncepcji, poprzez badania kliniczne, do jego rejestracji.

Do 2010 roku spó?ka zainwestuje w projekt 50 mln z? - mówi Jaros?aw Walczak, dyr. ds. rozwoju w Mabionie. Ca?o?? projektu mo?e zamkn?? si? w kwocie ponad trzy razy wi?kszej. 80% poch?on? badania kliniczne. Lek przejdzie te? rygorystyczny proces rejestracyjny w Londynie, gdzie musz? by? zarejestrowane wszystkie biotechnologiczne leki z Europy.

Polskie odpowiedniki leków zagranicznych to tzw. generyki, czyli leki, które zawieraj? t? sam? substancj? czynn? co zarejestrowane orygina?y, ale zosta?y na nowo opracowane. Firmy farmaceutyczne mog? to robi? dopiero, gdy wygasa patent na substancj? czynn?. Staje si? ona wtedy w?asno?ci? publiczn? i mo?e by? wykorzystywana do tworzenia nowych leków. Obecnie ponad po?owa stosowanych w Europie leków to generyki. Gdy pojawiaj? si? na rynku, oszcz?dzaj? pacjenci, a tak?e bud?et pa?stwa. (PAP)

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA