strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
16-05-2008  Konferencja "Badania Kliniczne z Udzia?em Dzieci"

Konferencja:
Badania kliniczne z udzia?em dzieci

Odby?a si? w dniu 09 maja 2008 w hotelu Marriott w Warszawie. Liczba uczestników (ponad 90 osób) potwierdza zainteresowanie badaniami klinicznymi w populacji dzieci?cej

Dzi?ki merytorycznemu patronatowi jednego z najwi?kszych o?rodków klinicznych w Polsce specjalizuj?cego si? w tematyce pediatrycznej - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", konferencja go?ci?a wybitnych specjalistów z ró?nych dziedzin terapeutycznych, którzy na co dzie? lecz? i prowadz? badania kliniczne z populacj? pediatryczn?

Pozwoli?o to na zaprezentowanie tematyki Bada? Klinicznych w bardzo ciekawy sposób - od prezentacji podej?cia naukowego a? do przedstawienia punktu widzenia firm prowadz?cych/nadzoruj?cych badania kliniczne przy jednoczesnym przedstawieniu zasad etycznych i uwarunkowa? prawnych

Materia?y wyk?adowe dost?pne s? dla wszystkich uczestników w formie elektronicznej (ich pobranie wymaga zalogowania) na stronie www.crde.comCRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA