strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
21-03-2008  Oksfordzki podr?cznik medycyny klinicznej

Autorzy: Murray Longmore, Ian B. Wilkinson, Supraj R. Rajagopalan

Ksi??ka stanowi niezb?dny przewodnik po medycynie, który pomo?e uporz?dkowa? wiedz? zdobyt? podczas studiów, przypomni najwa?niejsze wiadomo?ci i b?dzie istotn? pomoc? w codziennej praktyce lekarskiej.

Najwi?kszym atutem publikacji jest fachowa wiedza podana w zwi?z?y, schematyczny sposób. Ksi??ka, dzi?ki podr?cznemu formatowi, jest wygodna w u?yciu. Niezwykle cenne jest równie? ca?o?ciowe uj?cie i przedstawienie wiedzy ze wszystkich najwa?niejszych dziedzin medycyny, dzi?ki czemu ksi??ka stanowi przydatne kompendium wiedzy.

Podr?cznik ten jest przekrojem wiedzy pocz?wszy od wiedzy praktycznej we wszystkich dziedzinach medycyny klinicznej, a sko?czywszy na konkretnych przyk?adach zagra?aj?cych ?yciu.


 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA