strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
15-10-2009  Urz?d antymonopolowy zgadza si? na zakup Wyeth przez Pfizer

Jak donosi AP "Transakcja zakupu  firmy Wyeth warta 68 miliardów USD  zako?czy si? w czwartek, po zapoznaniu si? ze spraw? i wydaniu zgody na transakcj? urz?dów antymonopolowych USA i Kanady, która uczyni z Pfizera najwi?kszego, pod wzgl?dem przychodów, wytwórc? leków na ?wiecie."

 

Pfizer o?wiadczy?, ?e w zwi?zku z t? transakcj? i post?powaniem antymonopolowym, b?dzie musia? sprzeda? niemal po?ow? dzia?alno?ci Wayeth'a dotycz?cej zwierz?t  oraz umow? dytrybucyjn? na teren Kanady dotycz?c? Estring - hormonu u?ywanego do leczenia objawów menopauzalnych na rzecz niemieckiego Boehringer Ingelheim.

Ameryka?ska FTC(Federal Trade Comission) -  o?wiadczy?a, ?e Pfizer musia? pozby? si? niektórych produktów zwierz?cych, poniewa? istnia?o niebezpiecze?stwo, ?e po dodaniu udzia?ów Wyeth'a,  mo?e zdominowa? rynek.


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA