strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
02-04-2009  Adamed rozpocznie badania kliniczne

"Adamed- wiod?ca polska firma farmaceutyczna planuje rozpocz?cie w 2009 r. fazy bada? klinicznych dla projektu poszukiwania innowacyjnej terapii maj?cej zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II".

Naszym celem w tym roku jest rozpocz?cie I fazy bada? klinicznych w ramach projektu poszukiwania innowacyjnej terapii w leczeniu cukrzycy typu II”. Przed nami jeszcze wiele pracy – powiedzia?a Ma?gorzata Korpusik, cz?onek zarz?du firmy Adamed. Tworzenie leków innowacyjnych to jedno z najwa?niejszych wyzwa? stoj?cych przed polskim rynkiem farmaceutycznym. Poszukiwanie innowacji i ich patentowanie przez firmy z polskim kapita?em pozwoli zapewni? d?ugofalowy wzrost polskiej gospodarce – doda?a.

Badania nad innowacyjnymi terapiami s? priorytetem Adamedu. Obecnie firma prowadzi projekt poszukiwania innowacyjnej terapii maj?cej zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II oraz projekt poszukiwania leku b?d?cego polsk? odpowiedzi? na choroby o?rodkowego uk?adu nerwowego. Trwaj? tak?e prace nad opracowaniem skutecznej terapii przeciwnowotworowej, selektywnie oddzia?uj?cej na tkank? nowotworow?.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA