strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
18-02-2009  Pfizer planuje ujawni? p?atno?ci dla badaczy

Pfizer planuje wyda?, w pocz?tkach przysz?ego roku, publiczny raport w sprawie wyp?at dla badaczy, lekarzy oraz innych osób zaanga?owanych w wykonywanie bada? klinicznych dla firmy.

  W ten sposób Pfizer b?dzie pierwsz? firm? zaanga?owan? w ujawnianie p?atno?ci wykonywanych w celu prowadzenia bada? klinicznych.

Wygl?da na to, ?e celem Pfizera jest pokazanie transparentno?ci dzia?ania, by? mo?e, umo?liwiaj?c w ten sposób, usprawnienie systemu "due diligence" na arenie bada? klinicznych firm farmaceutycznych i CRO.

 

 

?ród?o: Clinical Trials Today

 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA