strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
08-12-2008  Pfizer mo?e og?osi? plan nowych zwolnie? w ko?cu przysz?ego miesi?ca

  Pfizer Inc.,  jeden z najwi?kszych koncernów farmaceutycznych, mo?e og?osi? plan nowych zwolnie? w ko?cu przysz?ego miesi?ca z powodu konieczno?ci ograniczania wydatków w zwi?zku wprowadzaniem na rynek ta?szych wersji, najlepiej sprzedaj?cego si? leku, Lipitor.

 Oczekuje si?, ?e Pfizer zwolni ludzi z zespo?ów sprzeda?y i marketingu og?aszaj?c swoje plany najprawdopodobniej w styczniu 2009 - wraz z og?oszeniem przywidywanych przychodów, powiedzia?a Barbara Ryan, analityk Deutsche Bank oraz  Les Funtleyder, analityk opieki zdrowotnej w Miller Tabak & Co.

 

 

?ród?o: Bloomberg News


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA