strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
03-12-2008  Dekalog dla rodziców, opiekunów i osób bliskich m?odzie?y z chorobami serca

Ponad 70% Polaków uwa?a, ?e choroba serca utrudnia m?odym osobom wej?cie w doros?e ?ycie – pokaza? raport przygotowany w ramach programu „Nadzieja dla serc” organizowanego przez polsk? firm? farmaceutyczn? Adamed oraz Fundacj? Marka Kami?skiego. Choroba serca, pomimo pewnych utrudnie?, nie musi oznacza? wy??czenia z aktywno?ci towarzyskiej, zawodowej oraz fizycznej.

Dekalog dla rodziców, opiekunów i osób bliskich m?odzie?y z chorobami serca zawiera 10 porad, które pozwol? wesprze? m?ode osoby wkraczaj?ce w doros?o?? w prowadzeniu aktywnego ?ycia:
  1. Ucz pozytywnego my?lenia
  2. Zach?caj do podejmowania aktywno?ci fizycznej
  3. Podkre?laj sukcesy i starania
  4. Wspieraj rozwój pasji
  5. Motywuj do zdobycia kompleksowego wykszta?cenia
  6. Wspieraj w rozwi?zywaniu problemów
  7. Pozwól samodzielnie znale?? rozwi?zanie trudnej sytuacji
  8. Ucz, jak radzi? sobie ze stresem
  9. Rozmawiaj i s?uchaj uwa?nie
  10. Motywuj do samodzielno?ci i rozwoju
?ród?o: inf. w?asna

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA