strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
14-10-2008  Du?e firmy farmaceutyczne poszukuj? nowych leków przez akwizycj?

  Bogate firmy jak Pfizer Inc., GlaxoSmithKline PLC, i Merck & Co., przeczesuj ? rynek w poszukiwaniu nowych produktów, które mog?yby zakupi?, poniewa? globalne problemy kredytowe powoduj? trudno?ci w finansowaniu bada? przez mniejsze firmy biotechnologiczne.

 Du?e firmy farmaceutyczne radz? sobie z ekonomiczn? zapa?ci?, poniewa? wydatki na leki na recept? w USA, wed?ug IMS Health Inc. - sprzeda? tych leków  w zesz?ym roku warta by?a 712 miliardów USD, s? pokrywane z ubezpieczenia.

 Dodatkowo wielkie firmy farmaceutyczne zmniejszy?y swoje koszta poprzez redukcj? ponad 100 ty?. etatów od roku 2002.

 Ostatnie przewidywania wskazuj? na to, ?e warto?? sprzeda?y i krótkoterminowych inwestycji najwi?kszych sze?ciu firm farmaceutycznych zamknie si? na koniec trzeciego kwarta?u kwot? 83 miliardów USD lub wzrostem o 32 procent w stosunku do roku poprzedniego.

 W mi?dzyczasie oko?o 40 procent z 369, b?d?cych w publicznej ofercie, firm biotechnologicznych posiada fundusze na mniej ni? 6 miesi?cy dzia?alno?ci, nawet wówczas je?eli kredytowanie oka?e si? niewystarczaj?ce w obliczu obecnego kryzysu finansowego, powiedzia? Alan Eisenberg, V-ce prezes Biotechnology Industry Organization.

 

?ród?o: Bloomberg


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA